Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

old-Informatii de mediu si comunicare

Colectare deșeuri menajere voluminoase, acumulatori, baterii si deșeuri de echipamente electrice și electronice

Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cetățenii au obligația legală privind colectarea selectivă a deșeurilor, prin urmare Primăria Comunei Priboieni vă pune la dispoziție cu titlu gratuit:

 Spațiu special destinat colectării deșeurilor menajere voluminoase, inclusiv saltele și mobilier, situat în Comuna Priboieni, sat Paraschivești ( magazie – fost Centru Plasament)

• Spațiu destinat colectării acumulatorilor uzați, bateriilor și deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri), situat în Comuna Priboieni, sat Paraschivești ( magazie – fost Centru Plasament)

Program de colectare deșeuri menajere și reciclabile

Conform angajamentelor pe mediu, asumate de statul român prin autoritățile publice, pentru reducerea cantităților de deșeuri reciclabile care se pierd prin nevalorificare si având în vedere Ordonanța de Urgență 196/2005,  obiectivul de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare pentru Comuna Priboieni este ca din cantitatea totală de deșeuri  un procent de 50% să fie reciclate și 10% să meargă spre alte forme de valorificare.
Prin urmare, pentru a se evita plata pentru neîndeplinirea obiectivului către Administrația Fondului pentru Mediu, avem rugămintea să colectați selectiv deșeurile în recipiente distincte.

Primăria comunei Priboieni vă prezintă graficul de colectare a deșeurilor reciclabile si menajare  pentru anul 2020, pentru abonații casnici.

Deșeuri menajere: in fiecare miercuri din lună, din poartă în poartă

Sacul cu deșeurile reciclabile ( carton, hartie, plastic) va fi scos la poartă,în ultima marți din luna de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA .

Sacul cu deșeuri din sticlă va fi scos la poartă din 3 în 3 luni de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA .

Sari la conținut