Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

old-Licitatii

Spațiu în suprafață de 45,31 mp, situat în comuna Priboieni,județul Argeș

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, sat Priboieni, NR. 47, judeţul ARGES, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email florescu.laura25@yahoo.com
2. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață de 45,31 mp, situat în comuna Priboieni,județul Argeș, aparținând domeniul public al Comunei Priboieni, cu destinația farmacie, număr CF 80066, număr cadastral 80066. Închirierea se face conform art. 333, art.335 din OUG nr.57/2019 si conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33/28.05.2020
3. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
4. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Priboieni, compartiment secretar general, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș
5. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar general Comuna Priboieni, Primăria Comunei Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș,telefon 0248/656001
6. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Taxă de participare -10 lei Contravaloare caiet de sarcini- 20 lei Garanția de participare 84 lei , se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni
7. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 19/06/2020, ora 10,00
8. 4. Informații privind ofertele:
9. 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10,00
10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, județul Argeș
11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar,în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
12. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, Ora 12,00, Primăria Comunei Priboieni, Județul Argeș, Sala de ședință
13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

Licitatie Comuna Priboieni 08-04-2020 – depozit materiale de construcții

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni,sat Priboieni, nr. 47, judeţul Argeș, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email primariacomuneipriboieni@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren situat in comuna Priboieni, sat Priboieni, județul Argeș, aparținând domeniului public al comunei Priboieni, cu destinația depozit materiale de construcții,avand 150 mp,număr CF 80066,număr cadastral 80066 .

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documențația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Comunei Priboieni,sat Priboieni, nr.47,județul Argeș, compartiment secretar general.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Secretar general, Primăria Comunei Priboieni,sat Priboieni, nr.47,județul Argeș, telefon 0248/656001

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei, se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2020, ora 14,00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08/04/2020, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, Județul Argeș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar, în două plicuri sigilate,unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09/04/2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Priboieni, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș, sală ședință

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11/03/2020

Licitatie Comuna Priboieni 08-04-2020 – inchiriere teren

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, nr. 47, judeţul Argeș, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email primariacomuneipriboieni@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere teren situat in Comuna Priboieni, sat Priboieni,județul Argeș,aparținând domeniului privat al comunei Priboieni, cu destinația pistă popice, având 60mp,CF 80576, număr cadastral 80576. Închirierea se face conform art.333, art 335 din OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/10.03.2020

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caierul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Comunei Priboieni, compartiment secretar general,

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar general Comuna Priboieni, Comuna Priboieni,sat Priboieni, nr.47, județul Argeș telefon 0248/656001

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Taxă de participare -10 lei, Contravaloare caiet de sarcini 20 lei, Garanția de participare 10 lei , se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 01/04/2020, ora 14,00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 07/04/2020, ora 14,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, Județul Argeș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar,în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2020, ora 13,00, la Primăria Comunei Priboieni

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/03/2020

Licitatie Comuna Priboieni 08-04-2020

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, sat Priboieni, NR. 47, judeţul ARGES, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email florescu.laura25@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășune comunală,situată în comuna Priboieni,județul Argeș, aparținând domeniul public al Comunei Priboieni, cu destinația pășunat, având 86,95 mp, număr CF 80251, număr cadastral 80251. Închirierea se face conform art 333, art.335 din OUG nr.57/2019 si conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/10.03.2020

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Priboieni, compartiment secretar general, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar general Comuna Priboieni, Primăria Comunei Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș,telefon 0248/656001

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Taxă de participare -20 lei Contravaloare caiet de sarcini- 20 lei Garanția de participare 36 lei /ha, se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 01/04/2020, ora 14,00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 07/04/2020, ora 14,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, județul Argeș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar,în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2020, Ora 10,00, Primăria Comunei Priboieni, Județul Argeș, Sala de ședință

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  11/03/2020

Sari la conținut