Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

old-Noutăţi

Achizitie de echipamente protectie medicala pentru unitatile de invatamant.

Proiect cofinantat prin fondul european de Dezvoltare Regionala prin Programul operational Infrastructura mare 2014 – 2020

[pdf-embedder url=”https://www.priboieni.ro/wp-content/uploads/2022/08/achizitie-de-echipamente-protectie-medicala-pentru-unitatile-de-invatamant-2.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.priboieni.ro/wp-content/uploads/2022/08/achizitie-de-echipamente-protectie-medicala-pentru-unitatile-de-invatamant.pdf”]

Dezbatere publica a bugetului pe anul – 2019 – Comuna Priboieni

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică, Primăria comunei Priboieni, organizează dezbateri cu cetăţenii pe marginea bugetului local pentru anul 2019.Cu această ocazie, vor avea loc întâlniri zonale cu cetăţenii, la care vor participa primarul Lupu Sorin, viceprimarul, consilieri locali, personalul de specialitate din cadrul Primăriei, dar şi directori ai instituţiilor subordonate.Propunerea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 2019, poate fi vizualizată şi studiată la adresa de web: www.priboieni.ro.Sugestiile şi propunerile celor interesaţi sunt aşteptate la Registratura Primăriei şi la adresa de e-mail primariacomuneipriboieni@yahoo.com, în perioada 8-15 aprilie 2019.

Program întâlniri zonale: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 2019 – Sala de Consiliu a Primăriei Priboieni.

Detalii:

Descarca:

Buget 2019 Priboieni Proiect

[pdf-embedder url=”https://www.priboieni.ro/wp-content/uploads/2019/04/PROIECT-BUGET-2019.pdf” title=”PROIECT BUGET 2019″]

 

Primaria Comunei Priboieni organizeaza concurs de promovare in grad

ANUNT

Primaria Comunei Priboieni organizeaza concurs de promovare in gradul profesional imediat superioar al urmatoarelor functii publice de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priboieni :

Consilier asistent in cadrul compartimentului financiar contabil achizitii
Cosilier asistent in cadrul compartimentului urbanism
Cosilier asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala

Concursul se organizeaza in conformitate cu preverile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare si  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

– în data de 08.05.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Priboieni -proba scrisă;

– 01 aprilie – 22 aprilie  2019 la sediul Primăriei Priboieni – termenul de depunere al dosarelor, iar în termen de 5 zile lucrătoare se va efectua selecţia dosarelor ( 23 aprilie – 3 mai 2019) ;

– 13.05.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Priboieni -proba interviu ;

 Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

  1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. c) formularul de înscriere;

 

Sari la conținut