Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

ANUNT – Primăria Comunei Priboieni, judetul Arges organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de executie

Primăria Comunei Priboieni, judetul Arges organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea funcțiilor publice de executie :

referent debutant  – clasa III  studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat in cadrul compartimentului financiar contabil achizitii ;


Descarca bibliografie


consilier asistent – clasa I studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  in cadrul compartimentului fond funciar ;


Descarca bibliografie


consilier asistent – clasa I studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in cadrul compartimentului stare civila


Descarca bibliografie


Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Priboieni în data de 22.03.2018, ora 10.00 proba scrisa , iar proba interviu  va fi stabilita  ulterior de presedintele comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere vor fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III –a la sediul Primăriei Comunei Priboieni ;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Concursul constă în trei etape:

  1. selectarea dosarelor de înscriere
  2. proba scrisă
  3. interviul

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare;

Condițiile de participare si bibliografia se afișează la sediul si pe site-ul Primăriei Comunei Priboieni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Priboieni  la numărul de telefon 0248/656001 – persoană de contact – Florescu Laura.

BIBLIOGRAFIE –

ORGANIZARE CONCURS FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE -IN DATA DE 22.03.2018

Sari la conținut